is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche, princelyke en koninglyke almanach, voor het schrikkel-jaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

MaximiHa* , oud den 14 Apr'1 33 jaar. Maria Amelia, oud den 26 Sept. 35 jaar/ Maria Threfta, oud drn 27 Fcb. 31 jaap S 4'X. E N G O T H A. /-'?;/ de LutherCchz Religie, "pmst Lodewyk, Hertog, oud den 10 Jar 4-5 jaar, getrouwt den 22 Maart 23 jaar.:

.M-ria Charlotta, van Saxen Meinungem oud den ix Sept. 41 jaar.

Lfa afeV Huwlyk. Frederic, oud den 8 Maar 22 jaar.

Zyn Broeders en Zusters. August, Generaal Majoor en Colonel hi jlollandfclie Dienst, oud den 14 Aug. 45 jaar; Frederica I.oui a , oud den 30 Jan. 51 jaar. S O L M S. Fan de Ce reformeerde Rct'gfe. "Öcrdhh nd, Generaal Major in Hollandfchc A Dienst, oud dea 8 Febr. 71 jaar, is Waf tluwenaar,

Zyn Kindenen IFille'H Chrijliaan , oud den 9 Jan 33 'aatj Ucnrieas Cu/nn.r, oud den4o Apiil 27 j.utr,

S P A N J F, ' Dit RVk nam zyn begin in 't Jaar 414 ftl heeft ;.6Kom'i'gen peluul Ik (iaat in 1 > Pr vin, cion, hééft 8 Aartsbisdommen, 43Bisiic}] ipji pen ai Hvitogen, 41 Markgraaf., i5Acaaa mi .11, haar lengte en biecte is a*x>, en iri Ir-are omtrek 80-1 Mylen. D : HnóFdföd m Madrid, zy be>fc een ireifeljke pubiiq e fjli

blij-