is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche, princelyke en koninglyke almanach, voor het schrikkel-jaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IpTïotTieéTv, verlchciden Fonteinen, alle mee Ifafen en Beelden verfiert, een goed getal Hospitalen waar onder een voor de zwangere, öogters, en een voor Vondelingen, daarzynï 5 pubiiqiie plaatfen, waar onderdie van Plaza Major uitblinkt; lang over de 434 en breed £34 voet; heeft treffelyke groote Straaten alle ynregt.

Fan de Roomfche Religie. T\on Charles de III. Koning van Spanje, oud den 20 Jan, 76 jaar is Weduwenaar. Dsszeifs Kinderen. O Philip'u:, oud den 13 Juny 45 jaar. ^ 2 ) Carlos Diego Antonie, prins van Astuien, oud den 12 Nov. 44 jaar, Getrouwt ten 4 Sept. 24 jaar, met

Matia Loi/a, Princesfe van Parma, oud ten 2 Dec. 41 jaar.

U:t dit Ptuwelvk. Ferdinand, oud den i4 0dtob, 8 jaar. Charlotta, oud den 25 April 17 jaar. Maria Amelia, oud den 9 Jan. . 3 jaar. Louifa, osd den 6 july 10 jaar.

3 ) Ferdinond Antoinie, Koning van Napis en Siciiien, oud den 12 Jan. 41 jaar Gerouwt, mee

. Maria Gharhtta Louifa, Vde Aartsherto;inne oud den 13 Aug. 50 jaar.

4 ) Gabr el, oud den 11 Mey 40 jaar, Ge^ rouw: den 23 Mey 9 jaar, met

Men ia l iSioria, ( zie Portugal»)

C 4 Uit.