is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche, princelyke en koninglyke almanach, voor het schrikkel-jaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4* )

Op lïam'urg, -Zyv.c:.» en Becneii arken . op Qlirfiburg, Utnovr, UiUcrsheim, Zt 11' Eruuswyk. IFolffcnbuttd, Ncuburg, Mek, letiburg," holflein, Jutland en her ge'heeic N. lorden-, hingen, helmenhorst en IFilthau/eri. Dingsd. en Zaturd., 's middags ten 12 uuren*

O;.) Fraukrykcn Braband, Dingsd.'savóntfil ten 5 j,.en Donderdags en Vrydags tenS ured en moet by een etikelde Brief op Vrankryj Dingsdags cn Vrydags bctaa tl worden iwce Stuyyers dog Donderdags niets.

Op Stunten en Portugal, Dingsd. 's avonds, ten 5, en Donderdags ten 8 uuren, by eer. enkelde Brief op Spahjen en Portugal'moei. pc.ai'd worden zes Stuyvcrs.

Op Btigel ••<', -chut- en fer'an •', Dingsd. en vrydags, 's avonds ten 10 uuren.

Op Be g n-op-Zoom, St cnbergèn; Zevïm Ier en, Oudenbosch, Rozendaal, Dmgsd. tc 1 a-. en Vryd ten 8 uuren ooi; Dingsd. ten 1 en Vrydags ten 8 uuren de LanJpost op g« Jie i Zeeland, en Woensd. en Zónd. no • m Middelburg, Fee re, en f'lisfiogtu\ me. he> }.;..'.•.Tc,tip over Rotterdam.

NB. D 'g alle Bri-ven dicgerccoinmandcerj; • >f aangeteekentmpeten worden, moeten eet uur vu tr her ver.ieK xanue Post aan-tUi mpi K-ir worden bJbrgt, en aiie Brieven waar Ir enug geld, of iets van geids waarde, kiefi pigheeden van goud of züv.t ccc. m ;ger zpnder aanteekeiién. niet x'etfcAnden wordenji Jmkomd der P Q S T E N in s G.Tuyeiiiiagë,

Alle dagen a. ivecren üe Posten uit alle dl Hoii; hl lelie p aatieh, Uil