Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De voornaamste LOGEMENTEN i n AMSTERDAM*

IHet Wapen van Amfterdam, op de Hoek van 't Rusland.

De Keizers Kroon, de Oude en Nieuwe Graaf van HoRnnd, en het Hof van Holland, allé in de Kalverftraat.

Het Oudezyds Heeren Logement, over de Fluweele Burgwal.

Het Nieuwezyds Heeren Logement op de Heeren Makt en Haademmerdyk, alwaar de Postwagens af en aankomen.

De Stad Lion, de Morgcnfter, enMaltha, alle drie in de Nes.

3e Witte Moolen en Maltha, op de Cin?el over de Wannoesgragt.

Set Kasteel van Antwerpen, naast het Generaal Post-Goniptoir.

§et Ronde Ey, op de hoek van de Dod= ftraat.

>e Eerft-e, de Tweede^ en de D^rde Liesveldfche Bybcl, in de Warmoesflraat.

.iet Wapen van Embdcn, de Zwaan, de Drie Mormanen en de Zou, alle op de

- Nieuwen Dyk by den Dam

De Liesveidfehe Bybel, op het Rokkin byde lange Bru^lleeg.

G 2 Db

Sluiten