is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige almanach, of kleine atlas van kerk- en waereldlyke gebouwen in de Vereenigde Nederlanden, voor den jaare MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5« )

EENIGE TREKJENS

UIT

LA B E R L U E,

Vry vertaald.

Den geheelen dag aan tafel; welke eene gulzigheid 1 — den geheelen dag op een fopha; we'ke luiheid! den geheelen dag fpeelen; welke eene marteling ! den geheelen nacht op \ bal • welke eene dwaasheid ! —» en zie daar evenwel de mensch; hy is of *ulZ'g, of lui, of martelaar, of zot.

Het fpel is als de domper der converlaue y en zelfs van den geest; om wèl te fpeelen moet men ttilte hebben • de ipeelers zyn als repetities die den ltaat des fpels aankondigen ; fpeelende zwygcn de vrouwen zelfs.

•©«ft'ifc ^d Jiisq^ ?>:"{b^b —— ioi'Ji tl

D a