is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedkundige almanach, of kleine atlas van kerk- en waereldlyke gebouwen in de Vereenigde Nederlanden, voor den jaare MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die my heeft onder 't hart gedraagen ff O moeder ! vol van kindermin, Waarom fliep ik niet met u in ? Uw byzyn kon my hoogst behaagen.

Nog bloeit er op haar graf een bloem! 'T getrouw Viooltjen , om haar' roem,, Haar trouw en deugden te verkonden: Geen woesten hand gryp" 'c bloemtjen aan ,

'T blyve onverwelkt in kleurtjens liaan ; Myn moeder heeft hier rust gevonden.

Gods geest zy op de heilige asch, Van haar, die my een godheid was; Zyn engel waak' — niets moet' haar iïooren ;

O moeder ! toen gy my ontvlood, Benydde ik u zoo zacht een dood Myn moeder ilaapt, kan my niet hoeren !

Hier ligt myn lieffte huwlykspand; By 't boschjen , door Natuur geplant, Waar malfche boterblcemtj'es glooren ; Het waardlte pand van myne min ; Het beeld van myne zielsvriendin, Ging in een' doodfchen nacht verloeren.