is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedkundige almanach, of kleine atlas van kerk- en waereldlyke gebouwen in de Vereenigde Nederlanden, voor den jaare MDCCXCIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 62 )

Hoe bitter zou Elize treuren! O welk een toettand ! Groote God ! Voor baar, t«-en zy door 't hardfre lot, Den band van onzen echt zag fcheuren !

Ik zag, toen de onverbidbren dood, Myn braaven vader de oogen floot, Myn moeder bem haar traanen wyden-* Zo zon de wellust van myn bart, Aan my getrouw in vreugde en fmait, Om mynen dood ook vreesiyk lyden.

Dan zou dat oog', dat rny ontvonkt Zo vaak 't my vriendelyk belonkt * Geen enklen blyden dag aanfchouwe'n — K verlaat dit berkhof, vol van fmana En breng Ehze een teder hart, EhzeJ de edelfte aller vrouwen.

Eenmaal toch, flaap ik zeker in

Mogt men Elize , myn vriendin, Dan met my na dit kerkhof dragen ! Dan «iep ik vergenoegd en ftil, Betrouwende op Gods wyzen wil Tot dat het wederom zal dagen. '