Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iaer tiat, anderen (lellen iJ-44- Ik oordeel dat het geftaen heek op de oostzyde van de Delfichevaert, een weinig benoordede B-roede/iteeg, daer dos een naeuwfteegje en open plaetsjc is. DeMinnebroeders wierdenm Holland Graeuwe Monniken * en later Obiervanten, genoemt, zy mochten geen goederen heb&eu, maer moesten van den Bedelzak leven; se worden pikzwart uitgefchildert; onderhen was de beroemde Brugman, van wlen nog l^t fpreekwoord is: al kunde gy pra~ ten als Brugman. Dus Wisten ook do Minnebroeders in Amfterdarn te praten.

H-t Sellebroers- of Alexianen Klooster is gefticht in het jaer 14*^ aen de noordzyde van de Gysberc Boekeiieeg, die na dezen tyd de SeUe-öf broeder (teeg genoemt word. Deze Kioosterliagen wierden gebiülkt om op de zieken te pasfen cn de dolden te begraven , stoo als ze nog in de A 4 ^n-

Sluiten