is toegevoegd aan je favorieten.

De nieuwe almanach van Louw en Krelis: voor het jaar [...] 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i&iddags ten 2 uuren. De Nachtfchuit met SBoom üuiten. Nog een Zeilfchuit, smuiIdags ten 2 uuren.

Na Muyden. ' Daaglyks. Van April tot Qótober., Zonidags 's morgens ten 5, 7 en 10 uuren: s ■namiddags ten 2, 4 en half -6 uuren. De andere dagen 's morgens ten 6, 8 eivi© uuren: 's namiddags als Zondags, van . OSober tot April, 's morgens ten 7, 9 en 11 uuren: 's namiddags ten 1, 3 Qn 5 ■ uuren. De Pakfchuit 's namiddags, ten één uur.

Ni Middelburg.' Eens ter week een Schip. :Daaglyks, met de Goudfcbe Yker6.

Na Medenblik. ' Zomers, Woensdags en Saturdags. Pasfagiers gaan gereeder over Hoorn, om dat 1 van daar op Medenblik 's morgens door; gaans Wagens ryden.

Sa