Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8)

tieren te verlaaten en ylings de vlugtc te neemen op het aannaderen van ee-nen Vyand, die allen wederftand ia i zyne woede niets acht, en waartegen 1 geen dapperheid of moed iets vermogenuittewerken. — Voorts hebben i verfcheide zo groote als kleine Steden en Dorpen in Duitschland in dieys- fneeuw- en waterrampen, de eene i meer de andere min, gedeeld. Wy kunnen niet voorby, om eêr wy verder daarvan gewaagen, eenige Berichten uit Spanje en Frankryk, wegens Zwaare-Overftroomingen, verfchriklyke O. weêren, ongewoone Verfchynfelen in de Natuur, en andere uitwerkingen van Oordeelen des Allerhood;Aen, te melden. . £cn 5 January bevond zich Sevilie m Spanje door de overfirooming van

de

Sluiten