Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C & )

den» onder den naam ra» Graaf i>an Haza reizende, te Parys aan.

Den 21 is den Hoog-Ed. Geb* Hoog-Eerw. Heer Cezar Conftantyn Francais, Grave van Hoensbmk d Oest, lot Prins-Bisfchop van Luik verkoo-

rCDen 23, 's avonds, vertrok zyn Zweediche Majefteit van Parys naar

zyne Staaten. _• _tl *

Den 28 kwam de Spaanfche Vloot Ba onder Don Barcelo Algiers byna een maand gebombardeerd te hebben, te Carthagena te rug, zynde zo door • tegenwinden, als hevige aanvallen * der Algerynen van voor de btaa en Haven wechgedreeven. Men meent nochthans dat de Spaanfche Vlootvoogd den moed evenwel nog met

Sluiten