is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kronyk der voornaamste gebeurtenissen [...] inzonderheid in de Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 71 )

fchoon weleér te Antwerpen een groot Bankeroet te hebben gemaakt; echter groot bemiddeldwas. Deeze Heer, zo fpoedig hy zyn Dochter en Knecht mistte, begreep de zaak, en vond nog meêr verlooren: Want Lizette had ook kans gezien, om de Sleutel van Vaders Bureau magtigte worden, en terwyl Carel, de Knecht, zich in een ander Pak hebbende geftook-en, buiten by een Boer, gelyk wy hoorden, zyn Minnaaresle afwachtte , had zy zich 's morgens zeer vroeg, met een goede Beurs vol Goud en al haare Juweelen, volgens •ffpraajk, daar heenen begeeven, en de Bo?r had hen terftond met zyn Chais en Paard naar Woerden gereden, doch was aanftonds weêr met zyn Rytuig vertrokken ; zynde zy E 4 van