is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte kronyk der voornaamste gebeurtenissen [...] inzonderheid in de Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 91 )

Kinderen, Brechtje5 Vroeg een der Heeren. Nee» ik heb pooit ien Kynd gehad , wat et an heit gcichort weet ik niet; ik ben lykewel al myn leven lang, als Vrouw, ien ftaik Waif geweest, en dat ben ik nog. Ik. zal iens in 't gehemr ondedtaen by ien Vrind te Naerden, die ien goede kennis van ien Testamentmaeker of „zoo'n Ding is, of hr gien raed weet, om Teeuwis van het irouwen af te-raeden, als ik hem in myn Testament

bevoordeelen kan 5 want ik merK aai nj ,v\y~~ is op ien jonge Boerenmaid, ien Dogter van wyn Klaesfen, die altyd op het Mes biomt, en met met al bezit, dan een klein hoekje Lands dat ny in huur heit, en zyn murwe Tryntje gien zier ten hailik mee kan geeven. — Ik zeg, ik.zal zien, of ik hem, door myn belofte die malligheid uit het hoofd kan doen praeten: want als hy daetaen zen zeiven wou vergaepen , zou ik er wei degelyk boos om worden , en het zou dan zyn rewaine weezen. — De Natuur wil niet gedwongen zyn, goede Vrouw ! zei \etnaart, terwyl de Heercn zich byna van lagchen m.et onthoude»kondem — Wel (viel de Vrouw 'er op in) tUerom is het, dat ik naer myn natuur te weik

wil gaen. Hier op moesten de Reizigers

?ich wog meer bedwingen* maar omhec Wyfniet boos te maakeu, wilden zy haar niets zeggen, dat zy voor berispend zou opueemec , en gaven haar maar gehk* terwyl,hunne. Gidleonderwegó b J nog