Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PATRIOTTISCHE 5

BURGERGEZANGEN.

LOF DER

V R Y H E I D.

wyze : Laat ons faam9 als Vrkn. den leeven.

'Vryheid, waar vermaak der Menfchert,

Waard dat men U eere en dien', Dierbaar Voorwerp onzer Wenfchen!

Zou men U mishandeld zien Door een reeks van laage Zielen, Die voor Dwang als Slaavsn knielen ?

A Neen,

Sluiten