Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zynochrhans verweerde zich nie* veel ifoe)* volbracht hy zyn wil; maar by korf W zyrisdoi/e liefde nog niet berusten, ^verdenkende ,hoe hy, naar verloop vaa ^enigen tyd alleen kon genieten. 'Hy fcoostè haar zooveel hy konde, en beloofde haar vastelyk, dat hy fchryven zou naar den Herrog, ter verlosfifige van ibaar man, er, liet haar alzoo naar huis gaan. Zy hield evenwel niet op, voor par mans yi yheiS te folliciteren, hy flel. de haar te vrede m^r-veei beuzelin^en en leugeren; ten laartten als hy haar niet :angerkonde afzetten, zondhy de Beul Pi Scherprechter na de gevangenis, met >rder, om haar man het hoofd afteOaan | een misdad ger, en het lichaam met 'c loof J m een doodskist te Quiten, maar m begravea foor dat hydatzougebieA 5 den.

Sluiten