is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene almanach, voor oude en jonge lieden, voor het schrikkeljaar MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( J

by vergelyke kan, dog voor al ftaaf zyn Hemels - Blaanwe Couleur zeer fchoon zei den een, hei! wagtwat* zy den ander , dit hebt gy mis, zyn Couleur is groen, want dit heb ik gezien wanneer hy in de Zounelcbyn lugt inademde, abuis, zeide den eerile daar weder op, want ik heb het in de Schaduw gezieu dat het nog heel goed dag was , en ik zeg u dat het fiemelsblaauw is ; hier op begon een gefchil te On titaan dat z* hoog ging dat zy eindelyk haast aan het vegten zoude geraakt nebben, en elkander het zy Bl*auw, of groen , met gevoelige reden zoude beduid hebben indien op ditgerugt geen der* de Man was toegeichote,die zebeida eenigzints vooreen poos te vrede (telden , dog hun gefchil vernomen hebbende £ei deze Myn Heeren/ geen van beide heeft .gelyk, dog ik zal», ichielyk myn Sentiment doen boo.'en weinig dagen gejeeqen had ik gelegenheid dit dier te befcbouwen by de Kaars, en om nu te toonen dat gy beide geheel hebt mis gezien , zo zeg ik u nu dat wel degelyk zwart hier op raakte de Buel nog mee«G 4 èe