Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

iq. V. Hoe weeten wy, dat God zo heilig, dat is, rechtvaardig, waarachtig en goed zy?

A. Om dat hy ons gefchaapen heeft • om ook heilig te zyn, gelyk hy heilig is.

ao. V. Is er dan iets in uwe natuur het welk u zulks leert?

A. Ja, myn Geweeten leert my, even als eene Wet, wat goed of kwaad zy.

2i. V. En dringt het u ook om het goede te doen?

A. Ja: want het veroordeelt my, en verwekt vreeze, wanneer ik kwaad doe.

II. LES.

x. V. Waardoor kan men zyne begrippen van goed en kwaad, veel verbeteren?

A. Door het naarilig leezen van den Bybel.

a. V. Is dan dat boek zeer noodzaaklyk? A. Ja: want die volkeren, welke den

Dy

Sluiten