Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER GEDACHTENISSE

van vrouwe

LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN, ECHTGENOOTE

van den heere

NICOLAAS SIMON VAN WINTER'

Hier ligt lucretia, Van JVtnters welbehaagen;

De glorie van Parnas, bekroond met eeuwige eer. Der Zanggodinnen rei barst uit in bitter klaagen,

Ja Febus flaat, ontroerd, de weenende oogen neêr, En zegt: „Ik heb, in haar, myn waardfte Telg verloren: wEen,haar in kunst gelyk, word mooglyknooitgeboren."

HARM/JNUS ASSCHENBERGH.

AAN

Sluiten