Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

Wie dorft door Landverraad

Op uwegunjlen hoopen' V Reeds lang heeft Neërlands bloed

In 't Vrye hart gegist. Lang zag me uw vonden Prins !

God dank! ze zyn gemifl: ——35 Te midden van 't gevaar,

Dat me op de Zee zag nad'ren , Drongt GY op Landmagt aan

By 's Lands alwyze Vad'ren. Is 't mog'Iyk Jaa, hef vry

Triump Gezangen aan. Uw zugtend Vaderland

Was, eer 't het dagt, verrain. 'C Bleef weerloos op de Zee —

Dc Brit kon moorden - plond'ren 40 En Necrland kreeg een Vloot

Om Hem uit Zee te dond'ren. Daarna; wanneer zyn trots

Geen perk in 't woeden kon, Toen 't edelaart gemor

Des Vryen Volks begon, De Haat van rondsom 't hoofd

Scheen itfoedig op te fteeken,

Dagt

Sluiten