Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

200 Waerom is Friesland's Raed (Q

Thans kloeker dan gy allen;

En fpreekt als Souverain,*

Tervvyl Gy vleidt en irreclt?

Om dat Hy fpreekt uit naam

Van 't Volk dat hy verbeeld.

Volgt dan ons fpoor! Gy zult

En ons en U ontboeijen,

1205 In '£ Vaderland het eerst

Zien. waare Vryheid bloeijen. Ligt keert gy 't uiterst af.

rHet oogenblik genaakt, Dat Bato's Heldenkroost

Zyn harde kluisters Haakt, 't Begint van lieverlee

Zyn "rechten te onderfcheiden,

Wilt

'Nocnl noch noemt reen zièb, Vrye Nederlanders.

CO Friesland's Raad. Ten bewy/en (trekken de Belluiten van onze jongfirm Lands-dag maar ook onze Volmagtcn worden door *t Voik aangefteld en weer bedankt naar welgevallen de goude Aylva yan 't Bild kan dit

bewyzen.

B 2

Sluiten