is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo LEERREDE over

welk een fchrik, welk een hartbreekende droefheid, dit in die landftreek verwekt hebbe, is ligt te bevroeden.

Intusfchcn, Jofef was, door Godlyke openbaaring , gewaarfchouwd en gelaft, met het kind en zyne moeder de vlugt te neemen naar Egypten, daar hy bleef tot dat Herodes geftorven was : en toen, volgens eene nadere openbaaring, wederkeerende, met voorneemen, om zich te Bethlehem, de geboorte ftad van Maria 's Kind, ('t welk hy, als Davids grooten zoon bcfchouwde) terneer te zetten, vindt hy zich, door de omftandigheden van den tyd, genoodzaakt, naar Nazareth te vertrekken, en daar, om geen gevaar te loopen, in ftilte te woonen, zonder aan zyne medeburgers te laaten blyken, wat 'er was van dat kind, waar van ze hem voor den vader hielden. Trouwens , al wat dus ver gebeurd was, kon de ouders van den Heere Jefus leeren, dat ze, om veilig te zyn, een diep ftilzwygen omtrent dit kind in acht moeften neemen.

Het gevolg nu van dit alles was, dat men naderhand, ook te Bethlehem, niets meer wift van dat wonderkind, waar van de herders zoo veel verteld, en waar aan achtbaare oofterlingen zulk eene eer bewezen hadden. De naafte gedachte moeft wcezen, dat ook dat kind was omgekomen. Al-