is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■224 LEERREDE Over

kan? Wat al zwaarigheden, die onoplosfelyk

fchynen? Hy leert dat Jefus waarachtig

God is, en wel de Zoon van God. Dat Hy,

die God is, menfch is geworden, en dus, in zyn perfoon, het eindige en het oneindige vereenigd heeft. — Wie begrypt deeze dingen? — Daarenboven, hy leert, dat Jefus Chriftus alleen , voor zeer veelen, de zaligheid heeft verworven ; dat Hy, die onfchuldig was, geftraft is in de plaats van fchuldigen; dat fnoode zondaars by God vergeeving erlangen, om eens anders gehoorzaamheid; dat men, om zalig te worden, door het geloof met dien Verlosfer verecnigd, een lid moet weczen van een verborgen ligchaam, waar van Hy gezegd wordt het Hoofd te zyn, in zoo ver, door dien zelfden Geeft, welken Hy ontvangen heeft, dat geheele ligchaam leeft, werkzaam is, en bcItuurd wordt. Wie begrypt deeze dingen ? Waarom niet dit alles ter zyde gefteld , daar toch de menfchen, zonder iets daar van te weeten, wel deugdzaam kunnen zyn ?

Om dan tot een befluit te komen, zoo het oogmerk van Jefus komft alleen geweeft zy de herftclling van den natuurlyken Godsdienft, de invoering van de gezuiverde Zedekunde, tot verbetering der menfchen, dan heeft Paulus kwalyk gehandeld; dan kan 'er in een man als

by,