Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o de Amflerdamfche Losbol. 29

4. Die hoop die blyft myn altoos by, ,; Dat ik eens triumpheer,

Daar was geen blyder dag voor my, Als ik kreeg myn begeer, Dan heb ik in het wag*en geen verdriet, Als my maar eens myn wifgefchied. Ik hoopi ik hoop, ik hoop.

5. Laat ons dan wagten na die tvd, Met eep geduldig hert,

Ais wy eens door Gods goedheid, Bevryd zyn van die fmert, • Ban blyf ik by u voor al yd, Als ik met vreugd myn fchaapjes weid, In t groen, m 't groen, in 't groen.

6" Dan leeven wy in eer en deugd Als twee getrouwde lien, Wy wenfch.n dat we zaam met vreugd. Dat uur haist mogen zien, ' Dan l'eeveh wy regt met malkaar, Als een verliefd vereenigd |>aar, ' In min, in min, in min.

Eeq nieuw Lied. Op een aangename Wys»

• A^mri^^ hoord myn droevfc khg-n .Wat.uv pfa^èq moet .verdragen,' " * Ik

Sluiten