Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36* De gelukkige Visfer of Foey mynheertje welke kneepen, lk begryp wel wat gy wilt.

8 Nu juffrouw'nu kunt gy fpreeken, Van Thyl Uil zyn fchalkery, Het is u nu klaar gebleeken, Wat hy kan en wie hy zy, Mogt zo meenig klapheks vaaren, Lasteren op gerugt en fchyn, Wel meenig een met blaaren, Zou'er in de ftad niet zyn.

Het zwaare Regt of de Juftitie dat 'er in» de Stad Lyden aan verfcheiden misdadigers is gedaan op zaturdag 23 october 1805

Wys: ö Holland feboon.

^Ïiets is Toor Gods alweetenheid

Op deeze aard verborgen, de fnode Zondaar hoe zyii vlyt,

In het duist/re fchyrit te zorgen; j Geen vlugt of fchuilplaats baat hem niet Daar 's Heeren oog het alles ziet, Hy vind in 't eind der zonden, Ter Strafplaats zig gebonden. 2 Te Leyden word op 't Treurfchavot, Een Spiegel ons gegeeveu, ^

Sluiten