is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEER EEVOOUREGT.

6?

dood zal mynen Christen tot beter leeven brengen, en in de tegenwoordigheid van het zegenend Zaad, den aanbiddelyken Verlosfer; om den eeuwigen zegen , de kroon der heer* lykheid , uit Zyne hand , te ontvangen, en zich eindeloos, op de vol maak tfte wyze , in Hem te beroemen. God fchenke ons die genade ! Hem zy heerlykheid tot in eeuwigheid ! Amen!

Uitgelproketi tien 18 May 1777.

E 2

DER-