Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'smorgens vroeg in 't Oosten op, In April'gaai hij rugwaards en vertoond zich 'sNagts in 't Oosten. In Meij, ftaat hij tegen over de Zon, Is de gantfche Nagt zïchbaar ; en komt om hst Noorden in 't Zuiden. In Junij en Julij, vertoond zich >. piter; 's Avonds aan het Zuidelijkè gedeelte des Hemels. In Augustus raakt hij weder voorwaards en fcheint 's avonds in't Westen. In September vertoond hij zich na de Ondergang der Zon, benede aan de Gezichtëiner. In Oclrobcr, werd hij in de Avond fcheemring, Antaris onzichtbaar. In begin vin December, komt hij met de Zon in gemeenfchap , en loopt tot met het einde dezer Maand; aan de andere zijde de Zon.

Saturtws, vertoond zich in de Maanden Januarij» Februarij enMasrt, 'savonds aan 't Westelijke gedeelte des Hemels,; en werd in de eerfte Avonden van April onzichtbaar, in her midden dezer Maand komt hij bij de Zon, in Meij is hij weder voor het opgaan der zon te zien. In Junij en Julij ?

* 4 komt

Sluiten