is toegevoegd aan uw favorieten.

De nuttige en vermakelyke Amsterdamsche almanach; voor het jaar 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit dit Huwelyk. x. Charlotta, gebooren 25 April. 1775.

2. Maria Louifa, geb. 11 Sept. 1777.

3. Maria Amalia, geb* 10 Jan. 1779. |. Fcrdinandus Arith'.nus, geb. 12 January

1751. Koning van Napcis zedert 6 Oclober 1759. Zie NAPELS.

,5. Gabriel Anthonius, geb. 11 May 1752. Malthefer Groot-Prioor van Cxftilien.

5. Ant. Pafzhalis, gebooren 31 Dec. 1755. Broederen én Zufteren.

1. Maria Anna ViBoria, gebooren 31 Maart 1718. Weduwe van Jofcphus, Koning van Portugal, getrouwt 31 Maart 1732. Weduwe Ï777.

a. Ph'lippus , gebooren 15 Maart 1720. Hertog van Parma, overleed 18 July 1765. Zie PARMA.

3. Ludovicus An:k, Jacobus, geb. 25 July 1727. Generaliffimus der Spaanfche Troupen en Graave van Chinton. Gem. Donna Maria Therefia de Vallabriga Rofas, gebooren 1758. getrouwt 25 Juny 1776.

4. Maria Anth., geb. 17 November 1729. Gemalin Vidtor Amadeus III. Koning van SanüVien, getrouwt 30 May 1750.

TOSKANEN, (Groot Hertog van) Peter Leopold, Aartshertog van Öoftenryk, van de Roomlche Rel. geb. 5 May 1747. regeert zedert 18 Augultus 1765. Gemalin

Ma-