is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrolyke en galante almanach, voor het jaar 1795

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 100 )

zynde, doet Lucas een* onverwachten uitval, en toffeld den armen Lubin , onder een akelig veldgefchrei van duizend fcheldnamen , op den huid , en noodzaakt hem te bekennen , dat hy den Man van Sofia niet is. Overheert moet lyden.

X.

DE GELEGENHEID MAAKT DEN DIEF.

Door de hitte der Zon afgemat, fluimerde Glicera , onder de zagte fchaduwe der groenenden boomen. Dorimon zag deze al te pnvoorzigtige fchoone, en dacht by zichzelve: de gelegenheid maakt den dief , zegt het fpreekwoord, ik zal my van dezelve bedienen. Zou dit nydige

gaas my haaren fchoonen boezem onthouden ? Zou ik verhinderd worden haare lieve bekoorlykheden te zien , en zoude myne lippen belet gorden een vuurig kusje op dezelve

te