Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 16 f

naar wijsheid te bevredigen, maar memand deelde haar eenige onderrechting. mede. Bij haare Moeder dorst zij zich over haare Gouvernante niet beklagen, wijl deze alles' op haare Moeder vermogt , uit welke hoofde zij wel wist, dat haare klagten haar noodlot nog zouden verzwaaren ; haar bleef dus niets overig, als dat zij alles geduldig verdroeg , en haare kennis , door die ■ dingen, welke om haar waaren, en ; eenige weinige boeken, zogt te Vér* me éren.

Toen sophia den ouderdom van negen jaaren bereikt had , kwam een vriend van haaren geftorven Vader , en, welke door hém, benevens' i haare Moeder , tot Voogd over haar •

§eileJd was , de Moeder van sophia . ezoeken. Hij had reeds lang ge*-'■ boord , dat sophia zeer flegt vanï haare Moeder behandeld werd , en I uit dien hoofde kwam hij flegts öflffj éen naauWkeurig bericht hier van te: bekomen. Zijne eerfte vraag was duS; naar sophia; dan men begrijpt zeer : ligt v/elk een naricht hij daaromtrent; bekwam. De Moeder befchreef haart als een dom hardnekkig Meisje , welke niets wilde leeren, en boven dat alle goede vermaaningen in den wind; floeg»

Sluiten