Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

het RYDEN der,

POSTWAGENS.

van AMSTERDAM.

Op Arnhem , en te rug. Van de Cingel by de Beulingfloot, in de Zomer des morgens ten 6 uuren, en des Winters met het openen der Poort.

De Vragt op Muiden is 55 ft. tot Naarden 3o ft Amersfoort ƒ3: 6 Achtefeld ƒ 3: 12. Lunteren f4: 6. Arnhem ƒ5:-

Op *s Hage van den 15 Feb: tot den 14 Nov. alle dagen 2 Wagens des morg. van den 5 Dec. tot den 3 Febr. te half 7, van den 24 Febr. tot den 2 O*él. ten 6 uuren , van den 3 dito tot den 20 dito, ten half 7 uuren, van den 21 dito tot den 5 Nov. ten 7 uuren, van den6 Nov.tot den 14 dito ten half 8 uuren, en de middag Wagen geduurende dezen tydten 1 uur. Van den 15 Nov- tot den 14 Feb. alle morgen ten 7 uuren en by befloten Water ook des middags ten 1 uur. Van den 15 Nov. tot den 14 Feb. zullen op de Zondagen de zeiven even als geduurende de Week afrydeu, ook zal op de Zondagen, van den isFeb. totdeni4 Nov. als mede op de 2de Kers- ,Paasch - en Pinxter

Sluiten