Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITLEGGING

OP DE

TYTELPRINT

VAN HET

TREUR-SPEL,

HET

MISLUKT VERRAAD

o p

AMERSFOORT.

13efchouw in dit Tafreel verleidings groote kracht; Zie hoe die geen,die meest voor 't Stadsbehoud moest waak en

Rampzalige Ebbenhorst, zo verre word gebragt, Dat hy zyn eed en plicht durft reukeloos verzaaken:

En door het looze goud van Egmond fnood misleid,

Zyn Stad het grootst'gevaar, zich zelv' de dood bereid!

%mm *

Dus zien we in 't eerfte vak, hoe hy word aangegreepen, Door 't zaam gezwoorneVolk,dat meest voor hem beducht,

Om dat hy in zyn ziel door wroeging wierd geneepen, Hem ftoutte dooden tracht; op dathy 't niet ontvlucht,

En kennis van 't verraad aan de Ovrigheid mogt geeven.

Zo min is een Verraêr verzekert van zyn leeven!

Zo

Sluiten