is toegevoegd aan uw favorieten.

Het mislukt verraad op Amersfoort. Treur-spel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op AMERSFOORT. 101

Tc zwaarder is myn druk! — wat koomtgy onsgenaaken In dit rampzalig uur ? waarom verdubbeld gy Onze opgehoopte elend', myn rampen die ik ly' ? _ ö God i myn ziel begeeft me! ik weet niet meer te fpreeken! Ga heene uit ons gezicht: — myn kragten zyn bezw eken!

Hy weent. Ferdinand. Wataak'ligheid! — myn hart verkrimpt van angst! — wat My die naargeestigheid ? 'k ben tot de ziel ontfteld! (fpek

van Westreenen. Ik fchrik u dit tafreel van yslykheên te ontblooten.

Ferdinand. Gy kunt alleen myne angst door uitftel doen vergrooten.

van Westreenen.

Gy wilt het dan? —

Hy treedt naar den grond des Tooneels, doch keert fpoedig te rugge.

Maar neen vertrek myn vriend! ■-< wat ftond! — Natuur ftaat hier verbleekt, bedorven om den mond! Waar is ooit kind zo diep in 't ingewand gedoken ? Waar vond men zulk een dolk ? zo wreede ziele-pooken? Hy geleid al trillende Ferdinand naar den ermfioel, waar op Leonora bezweken is. Befchouwhaar, die daarin de diepde elende zugt.

G 3 Fer.