Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De blvdfchap is een lafenis

Voor alles wat beftaat. - 1

Dat dan dat vergenoegen ons nooit veria at

Ons nooit verlaat' ons nooit verlaat.

Wanneer het aardryk, Jaar op jaar, , Zoo mild zyn vruchten geelt, Waar van het"landvolk met elkaar,

Zoo regt gelukkig leeft; Wanneer men om den blyden discn

Zyn liefdepanden ziet: Wat wonder dat men vrolyk is,

Ew zulk een vreugd geniet*De blydfchap is een lafenis

Voor alles wat beftaat. Dat dan dat vergenoegen ons nooit venait;

Ons nooit verlaat' - ons nooit verlaat

Gy, brave Landman ! die myn wensch

Voor uw geluk ontvangt, De hemel fchenke u 't geen de mensefc

Ooit als geluk erlangt! Zie fteeds uw huisgezin verheugd f

Gezond en vergenoegd, leer oen fteeelmg, h©e vreugd

A^

Sluiten