Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de Vaderlandffche Jeugd;

AJryd vroolyk en verheugd,0 Gaat zich op het vs vérmaaken»

Blanke fchaarfipn aan den voet; ■En of 't y$ aleens mag. kraken, Dat beneemt aan ons geen moed»

Frans zet Letje In de fleê, '< Lieve Meisje, wel te vreê,

Laat 2Êch. rrooiyk heenen glyden. Kuipidoodje, die dit ziet,

Ix>erd op 't Nimphje, van ter zyden, En verge.et zyn pyltjes niet.. Nu een ©ogenblik gerust ; En eens tusfcben bey' gekust, f fraas moet eens het ftoofje roeren;

Waar op Letjes voetjes Üaan.

Maar oki niei van .dorst te fmooren \ Legt men, in de tent, -eens aan.

Als de Zün zich Vestwaards zet, Word de vreugde ons niet belet,

Dan ziet men da blyde freaken Aaa den waru*en kooien haart,

By het wyntje, zich vermaaken, -§fc?t 4q Mesjes, of de kaart. &m

Sluiten