Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De landman fpoed zich, wel te vreêflj Tot nieuwen arbeid, veldwaart heen En dryfc zyn vee weêr uit den ital/ Dsar menfchen, dieren, Weêr vrolyk tieren, Langs berg en dal.

Door bosch en omgelegen oord Word zoet gezang in 't rond' gehoord: Ai 't vliegend koor meld zyn geneukt': Nu fiioinelen 6 3

Becoovrend kwelen, Uit litfde en vreugd.

Daar 't pluimgedierte mint en kuscht, Spoort zulks den mcmch tot m;nnelust En ook tot vrolyk zingen aan: Na liefdefmanen, Zyn tedre hsrten In wensen voldaan.

De

Sluiten