is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach voor jonge heeren en dames, voor den jaare MDCCLXXXVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.

loet u de {trenge tyd geen hoop \efc P 1 werven;

ferhaast zy uwe fchreden naar den dood;

kil op het' groen in twee blanke armen {terven;

Jeef'u gevangen , vrees niet voor dien nood.

Schenk aan de min de bloem van uwe r dagen;

Gebruik uw, jeugd, terwyl ze u word^

vergund ^

Misfchien wordt rasch dat bloemtje neêrgeflagenï

Denk dat ge uw jeugd maar kort gt;« bruiken kunt.