Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

Van Edam,

l Op Amferdam, alle morgen ten 5 uuren: zie verder op Hoorn.

( Op Purmerent, in den Zomer, Dond. 's midd. ten 3 uur. en 's Winters ten 4 uur.

Van Franekcr.

( Op Harlïngen , 's morg. ten 7 , 9 en 12 uur. 's namidd. ten 2 en 5 uur. en Donderd. ten 1 uur.

1 Op Leeuwarden , 's morg, ten 5, 9 en 12, en 's namidd. ten 4 uuren.

1 Op Sneek, 's morg. ten 10 uuren,

Van Gouda.

1 Op Amfterdam , alle dagen 's avonds ten 8 uur. en van 1 Maart tot 31 Octobr. ook 's morg. ten iï

uuren.

1 Op "Bodegraven , van 15 April tot 15 Octobr. alle dagen 's morg. ten 9, 's midd. ten 1; en 's avonds ten 9 uur. Van 15 Octobr. tot f5 April's morg. ten 9 half 1? en 's avonds ten 9 uur.

1 Op Leijden, Woensd. Dond. Vrijd. en Saturd. 's morg. ten II uuren.

1 Op Schoonhoven, Dingsd. en Saturd. 's morg. ten 10 uur en Dond 's morg, ten 11 uuren.

Van 's Gravenhage.

1 Op Amfterdam , alle dagen ten half 4 de Markt-

fchuit.

j Op Delft, alle uuren op het half uur.

I Op Leijden, 's morg ten 5 7.9 en half Tl.'s namiddags ten ha'f 1 , half 3 , half" 5 en half 7 uur. De Marktfchuit ten half 2, en in den Zomer, Saturd, 's morg. ten a, en 's Winters ten halfs uuren,

A* 5 Op

Sluiten