Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 3

Van Edam.

Op Amflerdam , alle morgen ten 5 uuren: zie verder

op Hoorn.

lOp Purmerent, in den Zomer, Dond, 's midd ten 3 uur. en 's Winters ten 4 uur.

Van Franeker,

Op Harlingen, 's morg. ten 7, 9 en 12 uur, 's namidd. ten 2 en 5 uur. en Dond. ten 1 uur.

Up Leeuwarden, 's morg, ten 5,9 en 12, en 's namidd, ten 4 uuren,

Vp Sneek, 's morg. ten 10 uuren.

Van Gouda.

Op Amfttrdam, allo dagen 's avonds ten 8 uur. en van x Maart tot 31 Octobr. ook 's morg. ten 11 uuren. °

Op 'Bodegraven, van 15 April tot 15 Octobr. alle dagen -s morg ten 9, 's namidd. tan 1, en 's avonag ten 9 uur. Van 15 Octobr. tot 15 April -s mcr-% ten 9, halt 1 a en '« avond* ten 9 uur.

Jp Leyden, Woensd. Dond. Vrijd. en Saturd. 's morg. ten 11 uuren.

Jp Schoonhoven, Dingsd. en Saturd. 's morg. ten 10 uur. en Uond> 's morg. ten 11 uuren.

Van 's Gravenhave.

y%briz!€rdam'alid da*eil £c'n half 4 ds Msrk£-

)p Df//r, alle morgen op het half mr-, >p LetJden, 's morg. ten 5, 7, 9 en halrir. 'snamid. dags ten half 1, half 3 , half 5 en ha^f 7 nur. De Marktichuit ten half 2, en in den Zomer. Saturd, i nioxg, ten 4, ea 's Winters ten half 5 uuren. -

A* 5 Op

Sluiten