Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C \6 )

Van Gouda.

Cp Rotterdam, van 15 Maart tottOctbr. 's morg. ten <5, 3, 10 en 12 uur. 's/namidd ten half 3,4, 5 en 6 uur. Van 1 Octobr. tot i«; Maart 's morg ten 7, 9 en 12 uur. namidd. ten halfs, 4, en 5 uur. Duigsdag nog ten 4 of 5 uur.— Van Rotterdam op Gowrf» is even zo.

Cp Schoonhoven, van 15 Maart tot 5 Octobr. 's morg. ten 6. en 's namidd. ten 5 uur. Van ó Octobr. toe 1, Maart, 's morg. ten 7 en 's namidd. tens uuren; van Schoonhoven op Gouda is even zo.

Vrf» Haarlem. Cp Alkmaar, alle morgen ten 9 uur.

V<f» Hoorn.

Op Enkhuizen en Medenblik , alle morgen ten 9 uuren.

V^« Leeuwarden. Op Groningen, 's morgens ten 5 uuren.

Vrf» Nlmvoegen.

Op Arnhem, Zomers 's morg- teu 8, en'smidd. ten4 uur. 's Winters 'smorg. ten 8, en 'smidd. ten 2 uur.

Op *t Hertogenbosch, Dingsd. en Vrijd- 's morg. ten 7 uur.

Op Utrecht, alle morgen ten 3 uur.

Van Rotterdam. Qp Maas/luis, alle morgen teu 7 uuren.

\an Thlel.

Op Utrecht, Maand. Dicgsd. Dond- en Vrijd. op den middag.

Van

Sluiten