is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fig* Van de Geneezing.

en de Uitzetting der Wervelen,, of Schouderblad den, niet al te fterk, dan zullen de Kina en Staalmiddelen nuttig kunnen zijn, terwijl behoorlijk zaamgeftelde Werktuigen t den verderen misgroei zullen fluiten, en den reeds aanwezigen herfiellen.

Ik zal dit bevestigen: -— Een Meisje van vijf jaren, had, na de Engelfche Ziekte, eene geringe Uitzetting der twee bovenfte Wervelen en van eenige der Rugwervelen overgehouden. — Men had met veel kosten, verfcheiden Werktuigen, van allerwegen aangebragt, nutteloos bevonden.

Een kundig Mechanist vervaardigde, volgensf mijn voorfchrift, met noodige verandering, her, werktuig van 'den Heer Vacher (Mem. de VAcadem, de Chirurgie Tom IV. tegen over bladzijde

Wij hadden veel moeite, om ons oogmerk te bereiken, doch de uitflag beloonde dezelve, doordien de gedreigde wanftalte volkomen belet werd, en deze jonge fchoonheid regt van geftalte en wel gedaan is.

Ik heb even dit Werktuig, gefchikt naar de omftandigheden, in verfcheiden gevallen van dezen aart, heilzaam LevcnJer,

Het zal meest aankomen op de handigheid en het beleid van den Maker. — Een gewoon Werk-» fpan bedroefde ons vaak, door eeuwige mislukkingen. -=»