is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Engelfche Ziekte. 441

Bij eenigen heeft men vele maanden noodig, tot het geen bij anderen, in weinige weken, verricht werd.

3. De beste wijze van toebereiding is het Afkookfel van eene Once Meekrapwortel op twaalf Oneen Waters, zoo dat agt Oneen overblijven. — Dit volftaat voor twee dagen bij een Lijdertje vaq drie of vier jaren.

Veeltijds verveelt het gebruik van het zelfde Middel door den tijd. •— Men verwisfele dan dit voor eene halve Dragma of twee Scrupels van het Poeder, het welk dagelijksch, in kleine giften, toegcdient wordt,

4. Zachtkens Zamentrekkende bijvoegfels fchijnen het Beenverfterkende vermogen des Meekraps te vermeerderen. — Hunne hoeveelheid moet echter, uit vreeze van eene hinderlijke hardlijvigheid te zullen veroorzaken, niet te groot zijn: — Eene Dragma Cort. Tamarisci, met den Wortel gekookt , of eene Dragma Conferf van roode Roozen, of drie Dragmen Syrnp. Myrtinus bij het dootv zijgfel, zijn voldoende.

Een Grijn Poeder van Cachou bij elke gift des Meekraps-poeders, of vier Grijnen Aluin daags, fchikken best.

5. Indien de Stoelgang traag wordt, bedient men zich van eene Klijstecr, uit gefmolten Manna met een weinig Zout.

9 4