Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

noen ik in den jaare 1789 het eer/te Stukven den almanak van vernuft en: |a a k in 't licht gaf, had ik het genoegen , | niet alleen veele Vaderland/die Dichters : Dichteresfen , op ■ eene heufche en verplich>ide wijze , mijne poogingen onderfteunden, aar dat ook het verftandig Publiek dit jaar<ekje met zo veel graagte en goedkeuring itvangen heeft , dat het binnen korten tijd as uitverkogt.

De goede uit/lag van deeze onderneeming ■f mij een ander denkbeeld aan de hand.

Het kan , namelijk , een gevoelige ziel

'et omerfchillig zijn, in de dagelijkfche <ver* % kee-

Sluiten