Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12 )

■de paille, of cul de mouche. Mij dunkt ik hoor reeds de eene of andere Elegante, met dit boekje in de hand, achteloos op haar Canapé gezeten , zich beklaagen over den fataalen fmaafc dier ennuijante HollandoiJes , en al geeuwend uitroepen : » 6 cicl, » wat zi"n dat voor affreufe vrouwen! — Maar heb een oogenblik geduld, kindlief! Als ge uwe voorouderen eens voor een oogenblik nagaat in die vroegere en fchoone dagen van ons gemeenebest , toen onze landaart, door nijvere werkzaamheid en vaderlandlehe zeden , inwendig vermogend en buitenlands . geducht was; in die tijden zal

mogelijk uwe grootmoeder ook eene van die , naar uwen fmaak afjreuje vrouwen geweest zijn, die door vlijt en fpaarzaamheid niet weinig heeft toegebragt tot het aanwinnen van dat vermogen, waarvoor gij u thans alle die

kost-

Sluiten