Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

ten 6 uur. 's Wint. met Poort openen te jfmfti van 't :Cingel bij de Beulingfluis, of over Utrecht wtat7smorg. ten 7 uur een Postwagen rijdt.

Op Nijmegen, alle Woensd. een S«*#>, van 't Cingel bij de Lutb. N, Kerk of over Utrecht van waar 's murg. ten 7 en 8 uur, ook van daar op Arnhem , van waar voorm. ten 8 en nam, ten 2 uur Postwagens rijden.

Op Harderwijk, allcavonden een Schip, een uur voor Boomfluiten van de Slijpfteenén.

Op Zutpben en Deventer , over Harderw., van waar >s morg. een Postwagen rijdt , een uur na bet aankomen van de Amfterdamfe Beurtman.

Op Nieuwkerk, Elburg en Deventer, Dingsd. Dond. «IJ Saturdag een Schip, een uur voor Boomflu'ten

Op Zwol, alle avonden een Schip, van de Oude Brug, doch in Oec. en Jan. alleen D.ngsd Dond. enSatuid.tu by beftotcn water een Postwagen win 't Weesper Veld.

Opllasfilt, Zomers Maand. Woensd. en Vryd., doek 's Winters Maar.d. en Vryd. een uur voor "t luiden d« Boomklok, een Schip van de Oude B;ug, of alle avonden niet de Zwoljche Beurtman.

Op Meppelt, Sttenwyk en Bloiziel, Dingsd. en Sattird. S avonds voorEoomil een Schip, vandeMeppeifcheStyger.

Op Vollenhoven 5 Dingsd, een Scbip (zie verder Meppelt J * 4 O*

Sluiten