Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(ii)

VERTREK dbr POSTEN

Van Amflerdam,

Van het Generaale post comitou, op de Voor. kurgwal, achter het Stadhuis

Mie avonden , op de Helder, Texel en 't Vlie ten half 8 uur. Op Zuidholland , Utrecht en de Generaliteits Steden ten 8 uur, doch op 'sHage, Haarlem en geheel Noordhoüand ten half 9 uur.

Zondag, Dingsdag en Vrijdag , op Maaftricht , Lui* en Aken , 's avonds ten 8 uur.

Maandagen Vrijdag, opZe eland met deLandpost, 'savonds .ten 8 uur

Dingsdag en Saturdag, op Groningen, Campen en Deventer, 's avonds ten half 8 uur.

Dingsdag en Vrijdag. 0? Italien, Duitschland, Keulen, Bergsland, Gelderland, Cleefsland, Emmerik, de Oostzee, Rusland, Poolen, Pruisfen cn Sileficn., 's middags ten i uur.

Dingsdag en Saturdag. Op Hamburg, Zweeden, Denemarken, 't geheel Noorden, de Oostzee, Pruisfen, Poolen, Sfiefici, Hanover, Bronswijk, Nieuburg, Oostvriesland en Ovenjsfel, 's avonds ten half 7 uur.

Maait'

Sluiten