Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kom clan fchoone! f- lieffte en béste

van den gantfche maagdenry! Duit dat ik u op dit jaarfeest,

toontjes.van erkentnis wy! Driewerf wenfche ik n van harten

met deez' blyden ftond geluk! Zie een lange reeks van jaaren

u ten dienst, bevryd van drnkl Leev in voorfpoed — leev in vrede ,

nimmer werde uw kalme rust, Die zo dikwerf op uw wangen

roosjens van genoegen kuscht, Door een' zwarten drom vanneevleu —

door het noodlot weggevaagd, Neenl — maar de onrust zy voor eeuwig

uit uw kloppend hart verjaagd! Leev dus vrolyk — leev dus rustig 1 —

alle heil zy u bereid t En verwisfel eens dit tydlyk'

voor een zaalge onlterflykheid ï

Hemellpruit! o reine liefde l

doe haar hart voor Edwin flaanl

Dan zie 'k binnen kort myn wenfchen in Elite'i arm voldaaja;

'k Noem

Sluiten