Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(* ^

V |LAGTeöPA8.-*»Cli Ui-Ti; N Op Haarlem. Van den i April tot den 10 Sept. ten

10 en i uur, van den i Octobcriotden

11 Maart ten ioeni uuren, en hetgeheele jaar door 's avonds even voor * luiden der Boomklok.

Op Utrecht. Zomers alle dagen ten 4 uuren. 's Winters ten balf 4 van de Ongel by de Brouwerv de Swaan.

Op Rotterdam. Alle dagen ten 12 uuren van't Rokkin by de Nieuwezyds Kapel, en ten 1 uur" van de Beerebyt.

©p 's Gravenhage en Delft. Alle dagen ten 1 uur van 't Rokkm by de Nieuvvz. Kapel en ten 3 uureft aan de Beerebvt.

Op Leiden.

Zomers alle dagen ten 6,' en^s 'Winters ten 3 uuren, van de Cingel by de iieiligeweg.

Op Gouda. De Yker alle dagen, behalven op Zondag, van de Pypemarkt.

ffcfes

Sluiten