is toegevoegd aan uw favorieten.

Snapsters nieuwe jaars geschenk, voor de waare oranjevrienden, en almanach voor het jaar 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't vrölyk leven van de Fr.anzbnJ Zie hoe zy om hun Koning danzen! Die hier met Strik en Lint v j-cierd, Q. N. (*} by zyn Wapens zwierd. O.'N- zegt, dat is gedwongen, 'Te tekenen wat wo'-d voorgezongen, !!En goed te keuren wat in 't kort, Hem d°ar toe voorgeleegen word. Die zelfs naar zyn vry Volks behaagen, Het itatimaale Pek moet draagen , En op die Nationaal e wys, 'By Nacht gehaald word naar Parys; Terwyl het Vo'k by 't Vlesfe leegen, Deez'Nacht de g: ootïte gruwelen plecgea; Want kyk, dat hiet de drommel haal, By't Fransch'ï Volk reek Nation .al. Ha dat heet eerst een vreugdig leeveu .' Wat Eer word Vorst Louisgegeev-n, Daar zich een Vrouw hier by hem tre'd, Die vreugdig hem in de arme kneld, En nrm omhelsd a's baars gelyken, • Schoon ze aan de Vkbank ftaat te prvken, En uaagiyks daar baar waar verkoopt, jfcn f'noodheid by elkander hoopt, Getuig èttsfif? ! *VM\&Verfalfe! Getuig oproerige llataljeï Dus word 't He;Jleliiugs werk met kragt, . Sterk voortgezet en te eind gebragt. De

Q. N. Eerfte Letters van een/.attfche Spreuk gedwongen betekenende.