Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

O B LIGATIEN.

Tot ioogl.opeen 3 ft. z. fo: 60 bov. - 100 gl, tot aoo 6 ft. z. 0:10:0 bov. 900 gl. tot <5oo i2,ft. z. o.'j^.-o Bov. 6go gltor 2000 24(1. z. 2:12:0 bov. 2000 gl. op een 48 ft. z, 3: 4:0

Ou liga tien van Belesningen wet Bergtochten, Echte Luiden , &c. ; gercgule„ rt als boven.

Op een zeg. van 12 ft. kcst/o:ip:o Op een zeg. van 24 ft. kost 1:14:0 Op een zeg. van 48 ft. kost 3, 6:0

I)e Binnelandfche Wiïïe1br;even en geaccepteerd Affignatien op tyd, moeten de zegels gereguleerd worden, gelyk de Obiigatien.

AF-

Sluiten