Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 }

en l i uuren namid. ten half r, 2,4 enduur. DeNagtfchuit ten 11 uur. Be 1'akfchuit Dingsdag, Donderdag tn Saturdag, 's morgensten 1© uuren, Van den 3 Getob t©t dén 13 Maart, ?s morgens ten half 5 en 9 uur , '1 na midd. ten half i, a , 4 ea 6 uur. De Nagtfcbuit ten 11 uur. De Pakfchuit 's morgens ten 11 uuren.

Van Leyden op Delft en den Haag, 's Morg. ten half 4,6, 8 en half 11 uuren ,'s namiddags ten half 1, half 3,. 5 en half 7 uuren.

Vau Delft en den Haag op Leyden. 's Morgers ten 5,7, 9 en half ir uuren, 's namiddags ten half 1, half $t, half 5 en half 7 uuren.

Van den Haag op De/ft, en te rug. Alle uuren een Schuit, op het half uur, tot's avonds ten 7 uuren.

Van

Sluiten